Změna názvu společnosti

Oznámení o změně názvu, IČO a DIČ společnosti
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám Vás informovat, že s účinností od 1.1.2019 dochází ke změně z fyzických osob Jan Devera a Pavel Devera na jednu společnost s ručením omezeným. Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem:
Janova dílna, s.r.o.
K výše uvedené změně názvu došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.
Sídlo společnosti a fakturační adresa společnosti:
Janova dílna, s.r.o.
Železniční 123
289 12 Třebestovice
IČO: 07138482
DIČ: CZ07138482
číslo bankovního účtu: 115-6865940277/0100
Provozovny společnosti Janova dílna, s.r.o.:
Železniční 123, 289 12 Třebestovice – tel. 603 478 135, 731 489 767
Komenského 571/2, 288 02 Nymburk – tel.:325 513 033
Tato změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi námi. Rádi bychom Vás touto cestou poprosili, zda bychom i nadále mohli vzájemně spolupracovat stejně, jako v letech minulých. V minulosti uzavřené smlouvy jsou platné i nadále.
Nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, dodací listy, nové smlouvy a změny stávajících smluv mezi vámi a naší společností však musí být od uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem Janova dílna, s.r.o.
Tímto Vás žádáme, abyste si tuto změnu názvu, IČO a DIČ zaregistrovali do svých evidenčních systémů a při komunikaci s naší firmou již používali výhradně nový obchodní název Janova dílna, s.r.o.

S přátelským pozdravem
Miloslava Deverová – 731 489 767
Jednatelka společnosti